Zavírání "nežádoucích" dialogových oken
v programu WebtouchNežádoucí dialogová okna, která se otevírají při použití programu WebTouch je možné automaticky zavřít nastavením třídy okna a názvu okna v nastavení WebSetup. Každé okno ve Windows je vytvořeno podle nějaké třídy, která popisuje jeho vlastnosti. Protože podle jedné třídy je možné vytvořit několik různých oken (např. většina hlášek systému je vytvořena podle třídy s názvem "#32770") , používá se k identifikaci příslušného okna ještě titulek. Tento titulek - název třídy se zadává v WebSetup/Správce oken. Titulek a název třídy okna zjistíte pomocí programu EnumWin. Po spuštění programu EnumWin (nebo kliknutím na tlačítko "Refresh") se zobrazí aktuální seznam všech otevřených oken v systému. Název okna a název třídy je v první úrovni zanoření. Další úrovně jsou ovládací prvky. (např. tlačítko, editbox, memobox ... to vše jsou okna) v konkrétním okně.

Údaj v každém řádku má následující formát :

[HANDLE] {CLASS_NAME} "TITLE"
kde HANDLE je jednoznačný identifikátor daného okna, CLASS_NAME je právě ten
název třídy a TITLE je titulek okna.

Příklad

Praktický návod na prohlížení *.doc *.xls *.ppt dokumentů v programu WebTouch.
Pokud máte nainstalovány na počítači MS Office nebo poslední Microsoft Viewers (prohlížeče)
tak je odinstalujte. WebTouch pracuje korektně se staršími verzemi programů :

MS PowerPoint viewer 97 verze 8.0
MS Excel viewer verze 8.0
MS Word viewer 97

Tyto verze jsou k dispozici na distribučním CD nebo ke stažení na ftp://ftp.infos.cz/kios123/MS_Viewers/ . Po stažení je nainstalujte. V Internet Explorer (WebTouch musí být vypnutý) otevřeme testovací stránku http://www.webtouch.cz/Test.html nebo libovolnou www stránku s odkazem na doc (xls, ppt) soubory. V okně „Stažení souboru“ nesmí být označeno „Vždy se dotazovat.“ Při otevíraní souboru *. doc (xls, ppt) Windows zobrazí hlášku, zdali chceme soubor „Otevřít“ nebo „Uložit“. Protože okno „stažení souboru“ WebTouch automaticky uzavře, je možné soubor pouze otevřít.

Nastavení v programu WebSetup. V záložce Správce oken/ Přidat přidejte:
do URL adresy údaj Url
do Titulku okna údaj Title
do Třídy okna údaj ClassName

nebo zkopírujte následující „.ini“ záznamy a vložte do souboru WinAccess.ini, tento je umístěný ve složce kde je nainstalovaný WebTouch. Další možností přejmenovat soubor DisableFiles.ini na WinAccess.ini a přepsat orginální soubor WinAccess.ini v adresáři WebTouch.

[Main]
Count=17

;(zákaz = zavření okna s možností výběru různých nepovolených činností)
;(zákaz stahování)
[Window_0]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Stažení souboru

;(zavření výstažného okna)
[Window_1]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Výstraha zabezpečení

[Window_2]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Připojit se *

;(zákaz ukládání)
[Window_3]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Uložit kopii...

;(zákaz ukládání)
[Window_4]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Uložit

;(zákaz ukládání)
[Window_5]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Uložit jako

;(zákaz ukládání)
[Window_6]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Open

;(zákaz otevírání souborů)
[Window_7]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Otevřít

;(zavírání hlášení Acrobatu)
[Window_8]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Adobe*


;(zákaz tisku)
[Window_9]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Tisknout

;(zákaz tisku)
[Window_10]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Print


[Window_11]
Url=*
ClassName=#32769
Title=OPEN

[Window_12]
Url=*
ClassName=Snake List
Title=Open

[Window_13]
Url=*.*
ClassName=OpusApp
Title=Open

;(zákaz tisku)
[Window_14]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Tisk

;(zákaz možnosti nastavování)
[Window_15]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Options

;(zákaz možnosti nastavování)
[Window_16]
Url=*
ClassName=#32770
Title=Nastavení