T E S T  WebTouch

Testovací soubory.

DOC file WORD
XLS file EXEL
PPT file PowerPoint
PDF file Acrobat


 Vyzkoušejte jednotlivé odkazy  a zda je zachována bezpečnost aplikace WebTouch a zda se Vám zavírají nežádoucí dialogová okna. Nežádoucí dialogová okna, je možné automaticky zavřít nastavením třídy okna a názvu okna v nastavení WebSetup. Každé okno ve Windows je vytvořeno podle nějaké třídy, která popisuje jeho vlastnosti. Protože podle jedné třídy je možné vytvořit několik různých oken (např. většina hlášek systému je vytvořena podle třídy s názvem "#32770") , používá se k identifikaci příslušného okna ještě titulek. Tento titulek - název třídy se zadává v WebSetup/Správce oken. Titulek a název třídy okna zjistíte pomocí programu EnumWin. Po spuštění programu EnumWin (nebo kliknutím na tlačítko "Refresh") se zobrazí aktuální seznam všech otevřených oken v systému. Název okna a název třídy je v první úrovni zanoření. Další úrovně jsou ovládací prvky. (např. tlačítko, editbox, memobox ... to vše jsou okna) v konkrétním okně.

Údaj v každém řádku má následující formát :

[HANDLE] {CLASS_NAME} "TITLE"
kde HANDLE je jednoznačný identifikátor daného okna, CLASS_NAME je právě ten
název třídy a TITLE je titulek okna.