downloadscreenshotsmanuálfaqceníkhome


Ceník

( platné od 05.12.2008 ) 
Ceník WebTouch 1.3. xx česká verze
  Koncová cena bez DPH
Počet kusů Standardní
verze A
Příplatek
modifikace B,C,D
Kompletní
verze E
1 -5 4.900,- Kč 1.990,- Kč 9.790,- Kč
6 - 10 4.400,- Kč 1.790,- Kč 8.790,- Kč
11 - 20 3.900,- Kč 1.590,- Kč 7.790,- Kč
20 - 3.400,- Kč 1.390,- Kč 6.790,- Kč

V ceně programu je jedna hodina konzultace telefonem nebo v kanceláři firmy Infos Art s.r.o. a jeden rok zdarma placeného upgrade na vyšší verzi. Další konzultace jsou za úhradu, dle platného ceníku firmy Infos Art s.r.o.

Ceník placeného  upgrade programu WebTouch 1.3. xx česká verze
  Koncová cena bez DPH
Počet kusů Standardní
verze A
Příplatek jednu
modifikaci B,C,D
Kompletní
verze E
1 -5 1.790,- Kč 690,- Kč 3400,- Kč
6 - 10 1.600,- Kč 620,- Kč 3000,- Kč
11 - 20 1.430,- Kč 550,- Kč 2600,- Kč
20 - 1.250,- Kč 500,- Kč 2200,- Kč

Upgrade programu je hrazeno v případě, když z verze programu, na kterou vlastním licenci přecházím na vyšší verzi programu (build) uvedené v tabulce. V případě přechodu přes více vyšších verzí (build) se platí poplatek za upgrade podle počtu přechodů verzí uvedených v tabulce.
Např. při přechodu z verze 1.3.0.39 na verzi 1.3.0.65 se platí dvakrát poplatek za upgrade. V případě, že jsou vydávány verze, s číslem mezi verzemi uvedenými v tabulce, tyto jsou distribuovány zdarma.
Například při přechodu z verze 1.3.0.39 na verzi 1.3.0.43 se neplatí poplatky za upgrade.

Tabulka placených verzí (build) programu Webtouch

Verze (Build)

Poznámka

Verze 1.3.0.39 Placený upgrade z nižších verzí než 1.3.0.39
Verze 1.3.0.44 Placený upgrade z nižších verzí než 1.3.0.44
Verze 1.3.0.65 Placený upgrade z nižších verzí než 1.3.0.65

 

Modifikace programu Web Touch
Popis funkčnosti  Modifikace
 A  B  C  D E
Bezpečnost
R
estrikce URL, povolení/zakázání otvírání nových Windows oken a hlášek, možnost zakázat zobrazení ikon na ploše hlavního panelu (Task Bar), umožňuje nastavit interval pro automatický návrat na hlavní stránku „Homepage“ a do režimu „Šetřič obrazovky“. vzdáleně monitorovat či řídit činnost kiosků pomocí programu „Kiowatch“ , protokolování činnosti programu WebTouch do Log. souboru., Statistiky navštívených URL, zpožděné spuštění programu WebTouch, limitovaný tisk,
Spolehlivost
Externí utilita Monitor, která sleduje činnost programu WebTouch a při nesprávné funkci restartuje počítač,možnost nastavení automatického zavírání oken hlášení operačního systému Windows, možnost restartovat počítač v nastavenou hodinu, možnost nastavení restartu okna Internet Exploreru při chybě ve skriptu na stránce, automatický restart okna Internet Exploreru po uplynutí časového intervalu návratu na Homepage, automatický restart okna Internet Exploreru po příkazu zavření okna Internet Exploreru z WEB stránky.
Flexibilita 
Volitelné rozlišení obrazovky, definice vlastní virtuální klávesnice rozměru umístění tlačítek a znaky kláves, definice si vlastních ovládací tlačítek, možnost definovat si vlastní chybová hlášení, možnost zobrazení pouze okno Internet Exploreru bez dalších ovládacích prvků, možnost zapnutí přemapování českých znaků a čísel (pouze u české verze), možnost otevřít další okno Internet Exploreru, možnost uložení a načtení aktuálního nastavení vzhledu programu WebTouch do souboru
ano ano ano ano ano
Volitelně
Obsluha mincovníku, čteček karet, placený tisk, placené prohlížení Internetu, 
ne  ano ne ne ano
Volitelně
Telefonování  ISDN,IP Analog, - Videotelefonie, nastavení servisního telefonního čísla, seznamu telefonních čísel na WEB stránce, možnost spouštět externí programy
ne ne ano ne ano
Volitelně
Vestavěné aplikace 602Text*, emailový klient odesílání, čtení emailu
ne ne ne ano ano

* Modifikace  "D" obsahuje licenci PCSuite 602 viz. http://www.software602.com/

Tištěný manuál a CD + 200 Kč (poštovné je účtováno zvlášť)

WebTouch Kit

Vytvořte si ze svého starého počítače veřejný terminál pro Vaše zákazníky a uživatele

WebTouch kit obsahuje:
Bezpečný internetový prohlížeč WebTouch + bezpečnou upravenou klávesnici a optickou myš.

Upravená klávesnice má zablokovaná tlačítka, které by mohly způsobit vniknutí uživatele do systému např. Ctrl + Alt

Cena WebTouch Kit modifikace A licence +  upravená klávesnice (USB,PS2) a optická myš 6200.- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

 


Stáhněte si 30 dení verzi
zdarma


Zaregistrujte si  svůj WebTouch